Obec Rudice | Jihomoravský kraj

Menu

Obsazenost pronajímaných prostor

Infokanál

InfoKanál (SMS nebo e-mailové zprávy) jsou služba občanům obce, částečně nahrazující místní rozhlas.

Návod k registraci služby najdete po kliknutí zde. Registraci můžete provést i pomocí webového formuláře zde.

Vyhledávání

Termíny

Popelnice: 28.06.2024

Žegrov: 15.06.2024

Sběrný dvůr: 15.06.2024

Smuteční oznámení

Oznámení

Nabídka práce (brigáda) Blansko

Oznámení o otevření nové ordinace praktických lékařů v Adamově

MUDr. Ivo Procházka otevřel novou ordinaci praktických lékařů v Adamově na Smetanově nám. 327/4 (nad lékárnou, 1.patro).

Nabídka zaměstnání - pozice svařeč, zámečník a lakýrník - firma Tauro Podomí

Varování před podvodnými SMS

eg.d - ořez dřevin

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin (viz příloha).

 

Zobrazit vše

Akce jinde

ČSL. LETCI V RAF - NEBEŠTÍ JEZDCI

Výstava „Českoslovenští letci v RAF – Nebeští jezdci“ a to od 3.4. do 31.10. 2024 v Baráku dozorců.

Podzemí vydá poklady na Velký pátek: 14 jeskyní začne sezónu s předstihem

Zobrazit vše

Znak obce Rudice

Obec: RUDICE, kraj: JIHOMORAVSKÝ, okres: BLANSKO

Kód obce: 582 298

PSČ: 679 06

Obecní úřad: IČ: 00280895 DIČ: CZ00280895 (obec je plátcem DPH)

Číslo účtu: 5322631/0100 KB Blansko

Telefon: (+420) 516 443 528, Fax: (+420) 516 443 528

Adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Adresa pro písemný styk: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Adresa pro elektronická podání: obec@rudice.cz

Jak posílat elektronická podání?

Identifikátor datové schránky: 9fqa2ej

Kontaktní místo: Czech POINT

Starosta obce: Roman Šebela, tel. 602 729 097, e-mail: starosta@rudice.cz

Místostarosta: Ing. Jaroslav Weiter, tel. 604 915 008, e-mail: jaroslav.weiter@sawtronics.cz

Pověřenec pro GDPR: DSO Tišnovsko, Radniční 14, 666 01 Tišnov

Kontaktní osoba: Ing. David Lacina, kontakt 605 851 345, e-mail: gdpr@dstisnovsko.cz

Úřady:


Statistické údaje:

V obci bylo k 31.7.2020 evidováno 352 adresních míst, nejvyšší číslo popisné bylo 352.

V obci bylo k 31.12.2020 přihlášeno 968 obyvatel, z toho 472 mužů a 496 žen.

 

Počet obyvatel Rudice v historii:

 • 1781 – 236 obyvatel

 • 1836 – 512 obyvatel

 • 1893 – 867 obyvatel

 • 1927 – 1024 obyvatel

 • 1948 – 965 obyvatel

 • 1964 – 998 obyvatel

 • 1970 – 936 obyvatel

 • 1985 – 829 obyvatel

 • 1993 – 772 obyvatel

 • 1996 – 798 obyvatel

 • 2008 – 897 obyvatel

 • 2009 – 911 obyvatel

 • 2010 – 909 obyvatel

 • 2011 – 904 obyvatel

 • 2012 – 922 obyvatel

 • 2013 – 932 obyvatel

 • 2014 – 943 obyvatel

 • 2015 – 969 obyvatel

 • 2016 – 966 obyvatel

 • 2017 – 955 obyvatel

 • 2018 – 953 obyvatel

 • 2019 – 950 obyvatel

 • 2020 – 968 obyvatel
 • 2021 – 979 obyvatel
 • 2022 – 979 obyvatel

 

 Katastrální území obce (KÚ Rudice u Blanska) se rozkládá na 496 hektarech, z toho 13 hektarů zabírá zastavěná plocha. Obec se neoficiálně se dělí na části Dědina (centrum obce okolo školy), Tumperk (obydlené návrší kolem větrného mlýna) a Hajce - část okolo silnice na Olomučany (Adamov). Názvy ulic v obci jsou rovněž neoficiální, ale jsou uváděny v adresáři ČSÚ. Některé organizace toto adresování vyžadují. 

Na území obce je registrováno 148 podnikatelských subjektů, z toho je 1 státní organizace, 7 obchodních společností (s.r.o., v.o.s.), 121 podnikatelů (OSVČ), 3 samostatně hospodařící rolníci, 7 svobodných povolání a 8 ostatních subjektů.

Havarijní plán obce (dokument ve formátu PDF ke stažení)

 

 Úřední hodiny pro veřejnost:

 

Dopoledne

Odpoledne

Po

8:00 – 11:30

12:30 – 17:00

St

8:00 – 11:30

12:30 – 17:00

 

 

Agendy Obecního úřadu Rudice:

 • Pronajímá bytové a nebytové prostory

 • Pronajímá hrobová místa

 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce

 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda

 • Přijímá oznámení o shromáždění

 • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa

 • Přijímá poplatky za znečištování ovzduší

 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu

 • Přijímá žádosti k instalování kamerového systému

 • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les

 • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu

 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů

 • Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci

 • Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 • Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů

 • Vybírá poplatky za rekreační pobyt

 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství

 • Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

 • Vybírá poplatky ze psů

 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky

 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem

 • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci

 • Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce

 • Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)

 • Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí

 • Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce

 • Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha

 

Přístup k informacím

viz stránka Povinné informace.

Infokanál

InfoKanál (SMS nebo e-mailové zprávy) jsou služba občanům obce, částečně nahrazující místní rozhlas.

Návod k registraci služby najdete po kliknutí zde. Registraci můžete provést i pomocí webového formuláře zde.

Obsazenost pronajímaných prostor

Smuteční oznámení (2)

Vyhledávání

Termíny

Popelnice: 28.06.2024

Žegrov: 15.06.2024

Sběrný dvůr: 15.06.2024

Oznámení

Nabídka práce (brigáda) Blansko

Oznámení o otevření nové ordinace praktických lékařů v Adamově

MUDr. Ivo Procházka otevřel novou ordinaci praktických lékařů v Adamově na Smetanově nám. 327/4 (nad lékárnou, 1.patro).

Nabídka zaměstnání - pozice svařeč, zámečník a lakýrník - firma Tauro Podomí

Varování před podvodnými SMS

eg.d - ořez dřevin

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin (viz příloha).

 

Zobrazit vše

Akce jinde

ČSL. LETCI V RAF - NEBEŠTÍ JEZDCI

Výstava „Českoslovenští letci v RAF – Nebeští jezdci“ a to od 3.4. do 31.10. 2024 v Baráku dozorců.

Podzemí vydá poklady na Velký pátek: 14 jeskyní začne sezónu s předstihem

Zobrazit vše

snek

snek

 czechpoint

 blond

 krizport

klesti

kraj

kraj

Copyright 2024 Obec Rudice | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.